In meer dan 40 jaar heb ik specifieke kennis opgedaan op het gebied van pensioenen en employee benefits, welke ik beschikbaar stel voor toezichtsorganen (zoals: Raden van Toezicht en Visitatiecommissie van pensioenfondsen, Raden van Commissarissen van financiële ondernemingen), het verzorgen van presentaties, het geven van opleidingen en mediation.

Kernactiviteiten

  • Advisering op gebied van uitbesteding, wet- en regelgeving, governance en communicatie
  • Mediation/arbitrage/getuige-deskundige
  • Presentator en organisator pensioenevenementen
  • Docent pensioenonderwerpen
  • Raden van toezicht en visitaties bij pensioenfondsen
  • Commissariaten en overige toezichthoudende functies

Met een uitgebreid netwerk, kan het brede spectrum van pensioenen en benefits kan worden afgedekt. Specifieke aandachtsgebieden zijn: uitbesteding, wet- en regelgeving, governance en communicatie. Als oprichter en mede-eigenaar van Alexander Beard International Benefits B.V., kan ook via deze onderneming in uitgebreid advies aan werkgevers en werknemers (zoals: ondernemings- en personeelsadviesraden). Voor beleidsondersteuning van pensioenorganisaties (pensioenfondsen) kan via Algemeen Bestuursbureau Pensioenfondsen bv de gewenste ondersteuning geboden worden.

Referenties

Adviseren van pensioenorganisaties

Naast de volledige uitvoering van Bestuursbureaus van ondernemingspensioenfondsen en algemene pensioenfondsen via Alexander Beard International Benefits B.V., kan Bogaard Pensioen Company behulpzaam zijn bij de uitwerking van pensioenproblemen of een second opinion uitvoeren. Door de toenemende aandacht voor pensioen governance (gedegen pensioen bestuur) wordt ook de rol van de adviseur kritischer gevolgd. Het kan in situaties noodzakelijk dan wel gewenst zijn dat de adviseur tijdelijk terug treedt als specifiek de belangen van de onderneming in het geding zijn, dan wel dat er een belangenverstrengeling dreigt. In dergelijke ad hoc situaties kan Bogaard Pensioen Company een uitkomst bieden.

Mediation, arbitrage, getuige-deskundige

Vaak lopen de belangen van partijen betrokken bij pensioenvraagstukken uiteen. Daarom is het goed als in een vroeg stadium externe hulp wordt ingeroepen, om escalatie te voorkomen. Vaak kan door tijdige interventie een rechtszaak worden voorkomen, wat kosten en frustratie kan voorkomen. Ook ondernemingsraden of personeelsadviesraden worden steeds vaker ingeschakeld bij (dreigende) conflicten. Door het ontbreken van specifieke deskundigheid verslechteren vaak de verhoudingen, wat onder een goede begeleiding vaak kan worden voorkomen, zonder dat een belang wordt geschaad. Ook kan Max Bogaard in rechtszaken als onafhankelijk getuige-deskundige optreden, indien de betrokken partijen niet door hem of zijn bedrijven eerder zijn geadviseerd.

Opleidingen en presentator pensioenevenementen

Max Bogaard treedt regelmatig op als docent bij Stichting Pensioen Opleidingen (SPO), de studiebijeenkomsten van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) en de Swalef Pensioen Academy en gastdocentschappen. Specialiteiten zijn actuele pensioenonderwerpen, wet- en regelgeving, governance en internationale pensioenkwesties. Ook worden regelmatig bijdragen verleend aan seminars en congressen en ook kan de jarenlange ervaring van Max Bogaard ingezet worden voor de volledige organisatie van pensioenevenementen.

Overige toezichthoudende functies

Max Bogaard heeft een ruime ervaring met raden van toezicht en visitatiecommissies bij ondernemingspensioenfondsen en als non-executive lid van een bestuur van een financiële onderneming . Hij kan zelf deel uit maken als voorzitter of lid en kan vanuit zijn netwerk desgewenst deskundige en ervaren personen voorstellen, waarmee de opzet van het intern toezicht zo kostenefficiënt en kritisch mogelijk verricht kan worden.